Velkommen til vårt advokatkontor på Årnes

Advokatfirmaet består av advokat Torkil Jan Røseid, advokat Anette Holt Tønsberg, advokat Tom-Daniel Karlstad og advokat Marte Aase. I tillegg er kontoret betjent av sekretær.

Kontoret yter juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter og det offentlige.
Du finner oss i Skolegata 15A på Årnes. Kart finner du her.

Vi påtar oss eiendomsmeglingsoppdrag, og foretar både salg og oppgjør.

Medlemmer av Den Norske Advokatforening og Eiendomsadvokatenes servicekontor.
Tillatelse til å drive advokatvirksomheten er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.