• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Advokat Torkil Jan Røseid

Cand. Jur ved UiO
Advokatfullmektig hos advoakt Morten F. Arnesen
Advokat i kontorfellesskap med advokat Arnesen
Fast forsvarer Øvre Romerike tingrett
Partner Advokatfirmaet Røseid og Tønsberg as
2000
2000 - 2002
2000 - 2007
2007-
2010-

Egen advokatpraksis fra 2002
Fast forsvarer ved Eidsivating Lagmannsrett og Øvre Romerike tingrett fra 2007
Har bred erfaring fra en rekke straffesaker og prosedyre av sivile saker.
Faglig leder for firmaets eiendomsmegling.  Kontaktinformasjon:

Mobil: 901 47 957
E-post: torkil.roseid@afrt.no

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS