Cand. Jur ved UiO
Dommerfullmektig Nes tingrett
Dommerfullmektig Nedre Romerike tingrett
Advokatbevilling
Ansatt advokat i Næss & CO
Praksis i kontorfellesskap med advokat Røseid
Partner i Advokatfirmaet Røseid & Tønsberg AS

2001
2002 - 2006
2006 - 2007
2006 -
2006 - 2007
2007 - 2010-
2011 -

Daglig leder i Terra Eiendomsmegling Akershus AS (Årnes, Aurskog og Bjørkelangen) fra 2007. Egen advokatpraksis fra 2007. Prosjektleder i Stangeskovene fra 2008