Master i Rettsvitenskap ved UiO - 2007
Autorisert advokatfullmektig - 2008
Advokatbevilling - 2010

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Røseid & Tønsberg AS - 2008 – 2010
Advokat, Advokatfirmaet Røseid & Tønsberg AS - 2010 – 2014
Partner, Advokatfirmaet Røseid, Tønsberg & Karlstad A - 2014 –
Fast bistandsadvokat Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett - 2016 –

Karlstad påtar seg forsvareroppdrag og bistandsadvokatoppdrag, samt sivile saker for bedrifter og privatpersoner.