Tom-Daniel Karlstad

Partner / Advokat
Master i Rettsvitenskap ved UiO
2007
Autorisert advokatfullmektig
2008
Advokatbevilling
2010
 
 
Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Røseid & Tønsberg AS
2008 - 2010
Advokat
Advokatfirmaet Røseid & Tønsberg AS;
2010 - 2014
Partner
Advokatfirmaet Røseid, Tønsberg & Karlstad AS
2014 - dd
Fast bistandsadvokat
Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett
2016 - dd

Advokat Karlstad påtar seg forsvareroppdrag og bistandsadvokatoppdrag, samt sivile saker for bedrifter og privatpersoner.

Advokat Karlstad arbeider spesielt med strafferett, samværssaker/barneloven, fast eiendoms rettsforhold/feil og mangler ved fast eiendom, barnevern for private parter, familierett, arverett. økonomisk oppgjør etter endt ekteskap og samliv, arbeidsrett og avtalerett.

Han har erfaring med store og komplekse saker, og har jevnlige oppdrag med prosedyre for domstolene innen både sivile- og straffesaker.

Han er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen. Advokat Karlstad er i tillegg medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund og påtar seg oppdrag med overdragelse/salg av eiendom, herunder oppgjør/kontrakt.