Cand. Jur ved UiO
Advokatfullmektig hos advoakt Morten F. Arnesen
Advokat i kontorfellesskap med advokat Arnesen
Fast forsvarer Øvre Romerike tingrett
Partner Advokatfirmaet Røseid og Tønsberg as

2000
2000 - 2002
2000 - 2007
2007-
2010-

Egen advokatpraksis fra 2002. Fast forsvarer ved Eidsivating Lagmannsrett og Øvre Romerike tingrett fra 2007. Har bred erfaring fra en rekke straffesaker og prosedyre av sivile saker.
Faglig leder for firmaets eiendomsmegling.