Cand. Jur ved UiO
Valgfag Skatterett II
L.L.M University of Auckland
Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Trainee, Advokatfirmaene Wiersholm, Selmer, Schjødt
Skattejurist, Skattedirektoratet, seksjon for personskatt
Advokatfullmektig, Advokatfirma Røseid & Co AS
Advokat, Advokatfirmaet Røseid & Co AS

2001
2007
2008
2009
i perioden 2007
2009- 2012
2012- 2016
2016 -

Midling-Hansen påtar seg sivile saker innenfor flere fagområder.