Vårt kontor fører saker innenfor de fleste rettsområder, bl.a.:

 • Arbeidsrett
 • Arv/testament/skifte
 • Barnefordeling/samvær
 • Ektepakt/samlivsavtaler
 • Separasjon/skilsmisse
 • Barnevern
 • Strafferett/forsvareroppdrag/bistandsadvokat
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Miljørett
 • Bolig- og husleierett
 • Forbrukerrett

Eiendomsmegling

Vi bistår ved salg av fast eiendom. Vi kan forestå salget eller du kan velge å selge eiendommen selv og vi hjelper deg med oppgjør, kjøpekontrakt og skjøte (Oppgjørsoppdrag).

Vederlag ved salg av fast eiendom er vanligvis kr. 45 000 inkl. mva. Spør oss om en fast pris. Vi gir deg gjerne et tilbud.

Selger må i tillegg betale:

 • Utgiftene til takst
 • Annonsering på finn.no + eventuelt annonse i avis
 • Eventuelt andre dokumenterte kostnader, som f.eks. eiendomsoplysninger
 • Tinglysning av sikringsobligasjon

Vederlag ved oppgjørsoppdrag er vanligvis kr. 20 000 inkl. mva.

Prisene er veiledende. Før salg tar til skal det inngås en skriftlig oppdragsavtale med endelig fastsetting av vilkårene.

Se våre eiendommer for salg på finn.no

Konkursbo

Advokatfirmaet Røseid & Tønsberg AS får tildelt bostyreroppdrag fra Glåmdal tingrett.

Fordringer i boet anmeldes skriftlig til bostyrer. Vi anmoder alle kreditorer eller andre som har interesse i boet om å henvende seg skriftlig til bostyrer.